HAYKA YAPI LABORATUVARI VE DEPREM TESTİ


 

HAYKA; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı YAPI LABORATUVARI’ dır. Şirketimiz İSTANBUL TÜM İLÇELERİNDE HİZMET VERMEKTEDİR. Ayrıca özel projeler için Tüm Türkiye’ de de hizmet vermektedir.

 

HAYKA YAPI LABORATUVARI Uzman Kadrosu ile;  Taze Beton Alma ve Basınç Deneyi, Sertleşmiş Betondan Karot Numune Alma ve Basınç Deneyi,  Çelik Çubuk – Lama Çekme Deneyleri, Beton Basınç Deneyleri, Röntgen ile Beton içindeki Demir Tespitinin Yapılması, Schmidt Beton Test Çekiç Deneyi HİMZETLERİNİ VERMEKTEDİR.


 

HAYKA; Eviniz, İşyeriniz, Eğitim & Sağlık Kurumlarınız ile Kamu Binaları için Deprem Dayanıklılık Raporu ve Deprem Testi hizmetleri de vermektedir. 


 

HAYKA YAPI LABORATUVARI HİZMETLERİ


 

TAZE BETON ALMA ve BASIÇ DENEYİ


Şantiyede beton döküm aşamasında 15 cm x 15 cm x15 cm küp kalıplara taze betondan numuneler alınır. Beton numuneler kalıp içinde kuruması için 1 gün bekletilir. Kalıptan çıkarılan Beton Küp Numuneler 28 gün boyunca KÜR HAVUZUNDA bekletildikten sonra Basınç Dayanımlarının belirlenmesi için Basınç Testi Uygulanır. Elde edilen değerler ile Taze Beton Basınç Dayanım Raporu hazırlanır.


SERTLEŞMİŞ BETONDAN KAROT NUMUNE ALMA ve BASINÇ DENEYİ


Mevcut bir yapının Beton Dayanımının belirlenmesi için kullanılan yöntemdir. Bina düşey taşıyıcı betonarme elemanları Kolon ve Perdelerden KAROT aleti ile silindir beton numuneler alınır. Karot işleminden önce Kolon ve Perde içindeki inşaat demirlerinin zarar görmemesi için Röntgen aleti ile demirlerin yerleri belirlenir. Karot Makinası sabitlendikten sonra 10 cm çapında 13-15 cm uzunluğunda Beton Silindir Numune alınır. Karot alma sonucu betonarme elemanda meydana gelen boşluk yüksek mukavemetli harç ile doldurulur. Alınan Beton Numunenin 2 başı Taş Kesme Makinası ile uzunluğu çapına eşit olacak şekilde kesilir. Kesim işleminden sonra numune 2 başı düz bir yüzey elde etmek için harçlanır; bu işleme başlıklama denir. Başlıklarda kullanılan Harç kuruyup sertleştikten sonra Beton Silindir Numuneye Basınç Testi uygulanır. Test sonu elde edilen veriler ışığında Sertleşmiş Beton Basınç Dayanım Raporu hazırlanır.


ÇELİK ÇUBUK – LAMA ÇEKME DENEYİ


Betonarme yapılarda kullanılan inşaat demirlerinden yönetmelik gereği her çeşit çaptan yeter sayıda alınan çelik inşaat demirleri Çekme Deneyi makinasında kopana kadar çekme kuvvetine maruz bırakılır. Çekme kuvveti etkisindeki çelik çubuklar önce düzgün bir şekilde uzar (şekil değiştirir) akma noktasına ulaşır ve sonrasında kopma gözlenir. Yumuşak çelikte akma net bir şekilde gözlenirken nervürlü sert çelikte  ani kopma meydana gelir. Çelik Lamalar ile Çelik Profillerde inşaat demirinde olduğu gibi çekme deneyinin benzeri yapılarak çelik numunelerin akma, çekme, kopma ve birim uzama değerleri ile gerilme-şekil değiştirme grafiği belirlenerek Çelik Çekme Deneyi Raporu hazırlanır.


BETON BASINÇ TESTİ


Taze Betondan alınan 15cmx15cmx15cm Beton Küp Numuneler ile Betonarme Yapı Taşıyıcı elemanlarından Karot ile alınan Silindir Beton Numunelerinin Beton Dayanımını belirlemek için yapılan deneydir. Küp veya Silindir Numuneler Beton Basınç Test makinasına yerleştirilir ve numune sabit artan yükler altında çatlayıp, deforme olup kırılana kadar yükleme yapılır. Bu sırada beton numuneye ait basınç gerilme-deformasyon grafiği ile beton basınç dayanım değeri elde edilir.


RÖNTGEN İLE BETON İÇİNDEKİ DEMİR TESPİTİ


Betonarme taşıyıcı kolon, perde, kirişlerin içinde bulunan inşaat demirlerinin çap, adet, aralık, paspayı bilgilerini elde etmek amacı ile HİLTİ Ferroscan Röntgen aleti ile yapılan çalışmadır. Bu yöntem ile donatı tespiti; yapı elemanında pas payını sıyırmadan, tahribat oluşturmadan yapılmaktadır. HİLTİ Ferroscan Röntgen ile belirlenen Donatı çap, Adet, Aralık, Pas Payı bilgileri bilgisayara aktarılıp rapor haline getirilir.


SCHMİDT BETON TEST ÇEKİÇ DENEYİ


Betonarme Taşıyıcı Eleman Beton Dayanımının Tahribatsız olarak belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bina Betonarme Taşıyıcı Elemanına SCHMİDT Çekici ile vuruş yapılır. Bu vuruşlar sonucu SCHMİDT Çekicinden Beton Yüzey Sertliğine ait değerlerden betonarme elemanın yaklaşık beton dayanımına ulaşılır.


DEPREM DAYANIKLILIK RAORU ve DEPREM TESTİ RAPORU


HAYKA Uzman Kadrosu; Eviniz, İşyeriniz, Eğitim, Sağlık Binaları ile Kamu Binalarının Deprem Testini yaparak Deprem Dayanıklılık Raporunu hazırlar. Bina Deprem Dayanıklılığı belirlenirken il olarak binanızın Taşıyıcı Sistem Rölevesi çıkarılır daha sonra betonarme bina taşıyıcı elamanlarından Karot ile Beton Numune alınıp numunelerin beton basınç testleri yapılarak bina beton dayanımı belirlenir, Betonarme Taşıyıcı elemanların Röntgen ile donatı tespiti yapılır, Binanızın oturduğu zemin için zemin etüd raporu hazırlanır, binanızda zaman içinde oluşmuş yapısal hasarlar tespit edilir. Tüm elde edilen veriler ışığında Binanızın Taşıyıcı Sistemi 3 Boyutlu olarak Bilgisayarda tasarlanır ve deprem etkisi altında binanızın analizi yapılarak Binanızın Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlanır.